Digwyddiad Creadigol Cricieth
criccieth creative incident

'Criccieth Creative Incident' - 3 Awst 2019 12-6pm ', Gardd Gwesty'r Lion, Stryd Fawr Cricieth.

A oes gennych awydd rhoi cynnig ar gelf? Beth am ddod draw i baentio, tynnu llun, ac ysgrifennu 'pethau'...3 Awst 2019 12-6pm

Bydd yn brynhawn yn llawn hwyl i’r teulu cyfan. Dewch draw i’n gŵyl gelf fach, sef ‘Digwyddiad Creadigol Cricieth’, yng ngardd Gwesty’r Lion. Bydd nifer o bethau creadigol ar y gweill, o arddangosiadau celf ymarferol, paentio cymuned, paentio wynebau, gwisg ffansi a llawer mwy, i gyd yn ardd Gwesty’r Lion, sydd wedi’i lleoli yng nghanol Stryd Fawr Cricieth.

Bydd rhai o waith celf lleol a darnau creadigol eraill yn cael eu harddangos i ddatlhu pen-blwydd y gerdd ‘Welsh Incident’ yn 90 oed gan Robert Graves.
Bydd llawer o’r siopau lleol ar y stryd fawr hefyd yn dathlu’r digwyddiad gyda’u mewnbwn creadigol eu hunain. Edrychwch am fand arian a beirdd lleol ar lan y môr hefyd – ac wrth gwrs y ‘pethau’ hynny…

'Criccieth Creative Incident' - 3rd August 2019 12-6pm, Lion Hotel Garden, Criccieth High Street

Do you fancy trying your hand at art? Why not come along and paint, draw, and scribe 'things'... August 3rd 2019, 12pm - 6pm

A fun afternoon for all the family.  Come along to our mini art festival aptly named ‘Criccieth Creative Incident’.  We’ll have lots of creative things on the go, from hands-on art demonstrations, community painting, face painting, fancy dress and lots more, all jam-packed into the Lion Hotel garden smack bang in the middle of Criccieth High Street. 

On show will be some local art installations and other creative pieces to mark the 90th Anniversary of the poem ‘Welsh Incident’ by Robert Graves. 

Many of the local shops on the high street will also be marking the event with their own creative input.  Look out for a silver band and local poets on the seafront too – and of course those ‘things’…